Športne igre mladih

Poslanstvo, Vizija in Vrednote

Poslanstvo

V srcu naših prizadevanj se skriva poslanstvo, da postanemo najbolj priljubljena in dostopna amaterska športna prireditev na svetu, odprta za vse otroke in mlade. Želimo navdihniti družine in seveda naše mlade športnike, da prepoznajo in cenijo neprecenljive koristi, ki jih prinaša aktivno in zdravo življenje. Naš cilj je, da skozi šport kot univerzalni jezik združujemo, učimo in skupaj rastemo, širimo vrednote zdravja in skupnosti, ter gradimo svet, v katerem se vsak otrok lahko svobodno in srečno giblje in razvija.

Vizija

Zavezani smo k gradnji svetovne skupnosti, kjer prevladujejo sočutje, enakost in trajnostni razvoj, spodbujamo pa tudi inovativno izobraževanje, ki za mlade generacije opolnomoča za odgovorno delovanje v prid skupnega dobrega. Naša vizija je ustvarjati mostove med različnimi kulturami, da skupaj oblikujemo vključujočo prihodnost, polno solidarnosti in medsebojnega spoštovanja.

Vrednote

Naše jedrne vrednote so osredotočene na spodbujanje aktivnega in zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na dostopnosti športa za vse, kot sredstva za krepitev sodelovanja, sprejemanja in zaupanja med mladimi. Verjamemo, da je skozi skupne športne aktivnosti možno graditi močne temelje za medsebojno razumevanje in podporo, ki presegajo meje in ustvarjajo bolj povezano in zdravo skupnost.

Strinjam se s politiko zasebnosti.

Scroll